Informace pro členy klubu

GDPR

Z rozhodnutí výkonného výboru SK v návaznosti na novou legislativu EU je nutné, aby členové klubu byli srozumněni s jejím zněním. Stručný popis problematiky naleznete v Tomto dokumentu.
Pro případné doplňující informace lze kontaktovat pana Novotného, tel: 602 225785.

Všechny členy prosíme o vyplnění formuláře se souhlasem ke zpracování osobních dat pro účely chodu klubu. Formulář lze stáhnout zde. Vyplněný formulář prosím odevzdejte správci kurtů, kapitánům družstev nebo trenérům. V případě nezletilých osob je třeba, aby byl formulář vyplněn zákonným zástupcem pro každou nezletilou osobu.

Pro nové budoucí nové členy je třeba přidat k vyplněnému formuláři ještě přihlášku - ke stažení zde.
Všechny dokumenty jsou taktéž k dispozici u správce tenisových kurtů.

Harmonogram plateb


Září - platba 800,- Kč spolu s přihláškou DDM - všechny dětské kategorie

Do 21.10.2018 - platba za halu v Roudnici nad Labem na účet SK Štětí

  1. platba 6000,- Kč/počet hráčů na kurtu - dorost a individuální tréninky
  2. platba 1500,- Kč/zimní sezóna (26 týdnů) - přípravka, mini, baby, mladší a starší žáci
Březen / duben - platba členských příspěvků níže uvedených na účet SK Štětí.

Platba pro dětské kategorie je tedy rozdělena na 2 části. První v DDM Štětí (800,- Kč) a druhá (800,- Kč) na účet SK Štětí. Pokud je člen klubu zařazen do tréninků v hale v Roudnici nad Labem nebo do přídavných tréninků, pak je nutné uhradit patřičnou platbu ve stanoveném termínu. O rozřazení do tréninků vždy rozhodují trenéři, případně výkonný výbor tenisového oddílu.

Členské příspěvky a brigády pro rok 2018

Brigády pro rok 2018 je možné si domluvit na víkendové termíny do 23.4.2018 u správce. Při neodpracování hodin bude po členech vyžadováno zaplacení částky 800,- Kč.

Výše členských příspěvků pro rok 2018

  1. Muži: 1200,- Kč + 4 brigádnické hodiny
  2. Ženy: 800,- Kč + 4 brigádnické hodiny
  3. Dorost: 800,- Kč + 800,- Kč (letní + zímní sezóna) + 4 brigádnické hodiny
  4. Děti: 800,- Kč + 800,- Kč (letní + zimní sezóna)

Členské příspěvky je možné uhradit správci tenisových kurtů nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SK Mondi Štětí č.: 1002473359/0800, s variabilním symbolem ve formátu rodného čísla člena klubu (v případě hromadné platby zadejte rodné číslo jen jedno) a zprávou pro příjemce s jménem a příjmením člena + "tenis" (napsat za příjmení).

Bez zaplacených členských příspěvků a odpracovaných brigádnických hodin nebude členům umožněna hra na tenisových dvorcích SKMP Štětí.

Příspěvky za zimní přípravu a haly pro sezónu 2018/2019

Přetlaková hala Roudnice nad Labem

Pro sezónu 2018/2019 je cena za tréninky v přetlakové hale v Roudnici nad Labem stanovena následovně:
1) Dorost a žáci trénující ve výběrovém režimu (červená barva v tabulce rozpisu haly): 6.000,- Kč na hodinu po celou zimu / počet dětí.
2) Žáci trénující ve standardním režimu (žlutá barva v tabulce rozpisu haly): 1500,- Kč za tréninkový blok po celou zimu.
3) Žáci a děti trénující v režimu DDM (fialová barva v tabulce rozpisu haly): za halu v Roudnici nedoplácí. Hala je hrazena z členských příspěvků a platby pro DDM za daný kalendářní rok.

Uvedené částky jsou platbou pouze za halu v Roudnici nad Labem. Pro děti ze skupin 1 a 2 (červená a žlutá) přetrvává povinnost zaplatit platbu pro DDM a členské příspěvky.

Rozpis tréninků zimní přípravy pro sezónu 2018/2019 je ke stažení : zde.

Klubové řády, směrnice a nařízení