Menu Zavřeno

Platby za tréninky

V rámci plateb členských příspěvků (letní sezóna) a platby do DDM (zimní sezóna) má každé dítě nárok na 1 trénink týdně. Rozdělení do tréninkových jednotek je provedeno trenérským týmem.

Harmonogram plateb

Kategorie Členské příspěvky (venkovní část sezóny) Brigády Skříňky Přídavné tréninky Platba DDM (zimní část sezóny) Platba haly Roudnice
Termín platby březen / duben březen / duben březen / duben březen / duben září říjen
Účet SK Štětí SK Štětí SK Štětí SK Štětí DDM SK Štětí
Muži 1500,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč - - -
Ženy 1200,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč - - -
Dorost 1000,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč 1500,- Kč 1000,- Kč + přihláška Dle rozpisu
Žáci 1000,- Kč - 100,- Kč 1500,- Kč 1000,- Kč + přihláška Dle rozpisu

Základní platba za děti všech kategorií se tedy skládá z platby členského příspěvku (hrazena letní část sezóny) + platby kroužku v DDM (zimní část sezóny). Platba za přídavné tréninky a halu v Roudnici nad Labem se řídí pokynem trenérského týmu na základě rozdělení pro danou sezónu.

Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SK Mondi Štětí č.: 1002473359/0800s variabilním symbolem ve formátu rodného čísla člena klubu (v případě hromadné platby zadejte rodné číslo jen jedno) a zprávou pro příjemce s jménem a příjmením člena + „tenis“ (napsat za příjmení). Jedinou další akceptovanou platbou může být platba formou stravenek, a to přímo na SK.

Spolu se zaplacením je nutné odeslat potvrzení o platbě (e-mail z banky, potvrzení z banky, fotografie dokladu) na e-mail: platby@tenissteti.cz. Po zaslání potvrzení na e-mail Vám bude zpřístupněn online rezervační systém (kontrola příchozích mailů bude probíhat v rámci možností několikrát týdně).

Bez zaplacených členských příspěvků a odpracovaných brigádnických hodin nebude členům umožněna hra na tenisových dvorcích SKMP Štětí a přístup do rezervačního systému.

Platba haly v Roudnici nad Labem

Aktuální cena za tréninky v přetlakové hale v Roudnici nad Labem stanovena následovně:

  1. Dorost a žáci trénující ve výběrovém režimu (modrá barva v tabulce rozpisu haly): 50% nákladů / počet dětí.
  2. Žáci trénující ve standardním režimu (žlutá barva v tabulce rozpisu haly): 50% nákladů / počet dětí.
  3. Žáci a děti trénující v režimu DDM trénující ve Štětí za halu nedoplácí – hala je hrazena z členských příspěvků a platby pro DDM za daný kalendářní rok.

Uvedené částky jsou platbou pouze za halu v Roudnici nad Labem. Pro děti ze skupin 1 a 2 (modrá a žlutá) přetrvává povinnost zaplatit platbu pro DDM a členské příspěvky.

Rozpis tréninků zimní přípravy pro sezónu 2023/2024 je ke stažení : zde.