Menu Zavřeno

Příspěvky a platby

Aktuální členské příspěvky

Kategorie Členské příspěvky (venkovní část sezóny) Brigády Skříňky Přídavné tréninky Platba DDM (zimní část sezóny) Platba haly Roudnice
Termín platby březen / duben březen / duben březen / duben březen / duben září říjen
Účet SK Štětí SK Štětí SK Štětí SK Štětí DDM SK Štětí
Muži 1500,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč - - -
Ženy 1200,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč - - -
Dorost 1000,- Kč 4h / 800,- Kč 100,- Kč 1500,- Kč 1000,- Kč + přihláška Dle rozpisu
Žáci 1000,- Kč - 100,- Kč 1500,- Kč 1000,- Kč + přihláška Dle rozpisu

Členské příspěvky je možné uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu SK Mondi Štětí č.: 1002473359/0800, s variabilním symbolem ve formátu rodného čísla člena klubu (v případě hromadné platby zadejte rodné číslo jen jedno) a zprávou pro příjemce s jménem a příjmením člena + „tenis“ (napsat za příjmení). Jedinou další akceptovanou platbou může být platba formou stravenek, a to přímo na SK.

Platba za skříňky

Pokud člen využívá skříňku, pak poplatek za její využívání (100,- Kč) zašle spolu s příspěvky.

Nezapomeňte....

Spolu se zaplacením je nutné odeslat potvrzení o platbě (e-mail z banky, potvrzení z banky, fotografie dokladu) na e-mail: platby@tenissteti.cz. Po zaslání potvrzení na e-mail Vám bude zpřístupněn online rezervační systém (kontrola příchozích mailů bude probíhat v rámci možností několikrát týdně).

Bez zaplacených členských příspěvků a odpracovaných brigádnických hodin nebude členům umožněna hra na tenisových dvorcích SKMP Štětí a přístup do rezervačního systému.

V případě žádosti o možnost stanovení individuální výše členského příspěvku, se obracejte přímo na členy výboru.