Menu Zavřeno

Tréninky

Rámcový systém tréninků TK Štětí

Cílem TK Štětí je celkový motorický a psychický rozvoj dětí, které se snažíme motivovat a přivést nejen k tenisu, ale i ke sportovním aktivitám vůbec. Systém tréninků je koncipován s důrazem jak na výkonnostní hru, tak i na její rekreační pojetí. Tréninky jsou uzpůsobeny věku a dovednostem dětí, které jsou rozděleny do následujících kategorií: mini a babytenis, školička (připravka), mladší a starší žáci, dorost a dospělí. Pro zajištění kvalitní výuky tenisu jsou k dispozici kvalifikovaní trenéři. Využít lze i nahrávací stroj a to nejen v rámci tréninkových hodin.

 • Obecná pohybová příprava
 • Kondiční příprava
 • Specializovaná tenisová příprava
 • Motivace ke zlepšování
 • Pozitivní myšlení
 • Zdravá soutěživost
 • Obecná pohybová příprava profilovaná do tenisové průpravy
 • Zvládnutí základní tenisové techniky
 • Specializovaná tenisová technika
 • Všeobecná a tenisová motorika
 • základy taktiky
 • Soutěživost v duchu fair play
 • utváření kolektivních přátelství
 • Tréninky uzpůsobené pro všechny věkové kategorie
 • Široké sportovní i sociální zázemí
 • Odborné poradenství

Tréninky letní sezóna

Tréninky zimní sezóna

Tréninky během venkovní části sezóny (duben – září) probíhají v areálu TK Štětí. K dispozici jsou 4 antukové kurty, 1 kurt s umělým povrchem a odrazová zeď.

Děti jsou rozděleny do skupin na základě věku a výkonnosti. Rozdělení do skupin provádí trenérský tým a je koncipováno vždy na školní rok.

Tréninkové jednotky během zimní části sezóny (říjen – březen) probíhají v přetlakové hale v Roudnici nad Labem a v Labe Aréně. 

Děti jsou rozděleny do skupin na základě věku a výkonnosti. Rozdělení do skupin provádí trenérský tým. Za svoz a odvoz dětí plně zodpovídají rodiče či zákonný zástupce.

Před začátkem letní i zimní sezóny je vždy nutné mít uhrazené všechny platby a s tím spojené náležitosti. Více informací naleznete na stránce „Platby za tréninky„.